Dievkalpojumu laiki

Piektdienās plkst. 18:30
Pētām Adventistu doktrīnas “Septītas Adventisti tic”

Sestdienās plkst. 10:00

Svētais Piemiņas mielasts notiek reizi ceturksnī, parasti ceturkšņa otrajā sestdienā, ja iepriekš netiek izziņots cits datums.