Kas mēs esam?

Pusotra gadsimta laikā Septītās dienas adventistu draudze no saujiņas rūpīgu Bībeles pētnieku ir izaugusi par organizāciju ar aptuveni 20 miljoniem draudzes locekļu visā pasaulē.

Tās mācībā, pravietojuma skaidrojumos vai uzskatos par dzīvesveidu centrā ir Jēzus Kristus.

1844. gadā Amerikas Savienotajās Valstīs pirmie adventisti gaidīja uz Bībeles pravietojumu piepildīšanos un cerēja, ka šis piepildījums ir Kristus Otrā atnākšana. Lai gan vilšanās bija rūgta, jo Kristus neatnāca, tomēr viņi saprata, ka Dievs lika tiem piedzīvot šo vilšanos, lai tie nejustos pašpaļāvīgi, turpinātu pētīt Rakstus un atrastu tajos visu nepieciešamo turpmākajam ceļam līdz tiešām notiks Kristus Otrā atnākšana. Tā tas arī notika. Tika atklāta patiesība par Kristus kalpošanu Debesu svētnīcā, kas jau gadsimtiem ilgi bija rakstīta vēstulē Ebrejiem. Pētot Jāņa Atklāsmes grāmatu, tika atklāts, ka Dievam pirms Kristus otrās atnākšanas virs zemes būs draudze, kas ievēros Dieva baušļus un Kristus liecību, kas ir pravieša gars.

Adventisti tic Kristus evaņģēlijam, tic, ka mīlestība uz Dievu un savu tuvāko ietver visu Dieva desmit baušļu piepildījumu, kam nepieciešams būt apliecinātam ikviena patiesā Dieva bērna dzīvē, tāpēc tie arī ievēro septītās dienas sabatu sestdienā, kā tas stāv rakstīts Bībelē, un gaida Jēzus otro atnākšanu, kas noslēgs šīs pasaules grēka vēsturi. Tādēļ mūsu draudzei ir nosaukums: Septītās dienas adventisti.

img_5427

Eiropas draudze

Adventistu draudzes Eiropā tika izveidotas 19. gs. beigās. Kaut arī nevienā Eiropas zemē tā nav izvirzījusies par lielāko konfesiju, jo tas nav tās galvenais mērķis, tā tomēr ir kļuvusi par nozīmīgu kustību, kura sniedz svarīgu ieguldījumu kontinenta reliģiskajā un sociālajā dzīvē.

Par valsts nozīmes konfesiju Adventisti ir atzīti pat Polijā, Itālijā, kā arī daudzās citās Eiropas valstīs, kas novērtējušas Adventistu ieguldījumu medicīnas, garīgās kultūras, katastrofu seku likvidēšanas, sociāli nelabvēlīgo parādību novēršanas, u.c. jomās.

Adventisti pasaulē

20 miljoni draudzes locekļu.

60 213 draudzes 230 valstīs un 882 valodās.

101 institūts.

6845 vidusskolas.

37 garīgās koledžas.

5322 pamatskolas.

1385 sākumskolas.

28 veselīgas pārtikas rūpniecības iestādes (piemēram, Kelloga brokastu pārslas ir adventistu izgudrojums).

167 slimnīcas (tieši adventistu klīnikā Lomalindā (ASV) pirmo reiz pasaulē veica sirds transplantācijas operāciju).

124 rehabilitācijas centri.

407 klīnikas un dispanseri.

34 bērnu nami.

10 lauku hospitāļi.

125 ADRAs pārstāvniecības (ADRA ir Vispasaules Adventistu Krīzes Situāciju Palīdzības Dienests. Tā ir 4. lielākā pasaulē, kas sniedz palīdzību pasaules katastrofu vietās)

Izdevniecības, radio un televīzijas raidstacijas.

jubileja-120-2016-17-sept-e

Latvijas draudze

Latvijas septītās dienas adventistu draudze ir viena no Latvijas tradicionālajām kristīgajām konfesijām.

Pirmā adventistu draudze Latvijā tika nodibināta 1896. gada maijā Rīgā.

Padomju vara daudzus gadus kavēja kristīgo draudžu attīstību, cenšoties šķelt un iznīdēt kristietību. Taču Dieva lēmums šajā jautājumā bija savādāks.

Šobrīd Latvijā ir 53 Adventistu draudzes ar gandrīz 4000 locekļiem.

Rīgas 7. draudzei ir jau vairāk nekā 80 gadu. Tā ir dibināta 1934. g. 22. decembrī. Padomju gados tā ir pulcējusies pat Torņakalna baznīcā. Kopš dibināšanas laika tā ir bijusi ļoti muzikāla. Rīgas 7.draudzes kora izpildījumu ir augstu novērtējuši pat Leonīds Vīgners, Haralds Mednis un Marģers Zariņš, kad viņiem bija izdevība noklausīties tā Hendeļa „Haleluja” dziedājumu. Tolaik kori diriģēja Justs Liepiņš.

Arī mūsdienās draudzē pastāv koris „Adventus”, kuru vada Linda Rezņikova. Draudzē ir daudz bērnu. Katru sestdienu draudze pulcējas kopā, lai veiktu ceturkšņa tēmas Bībeles izpēti, kopā pielūgtu,  dziedātu un gūt stiprinājumu no sludinātā Dieva Vārda.