Intervija: Konstantīns

Ir vairāki iemesli, kāpēc es lasu Bībeli, bet minēšu galvenos trīs:

1) Tā ir viens no unikālākajiem Dieva izraudzītiem līdzekļiem, caur Bībeli Dievs runā uz mums ļoti personīgi. Mēs sakām, ka lūgšanā mēs sarunājamies ar Dievu, bet pārsvarā lūgšana ir cilvēka monologs Dievam. Tāpēc lūgšanu man personīgi paplašina arī Dieva Vārda lasīšana, kurā ir iespējams dzirdēt to, ko Dievs vēlas pateikt tieši man un tieši šodien! Ko Viņš domā par to, kas mani satrauc dotajā brīdī! Dievs vēlas būt personisks, Viņš atbild man caur savu Vārdu Bībeli!

2) Bībelē mēs atrodam, kāds ir Dievs, kāds ir Viņa raksturs, kā varam Viņam tuvoties, ko Viņš sagaida arī no mums. Skaistākais, kas mani uzrunā, ir apbrīnojamais līdzsvars Dieva raksturā starp taisnību un žēlastību. Arī Dāvids par to bija sajūsmā, kad izteicās par to Psalmos 85:9-14.

3) Bībele ir labākā manas sirdsapziņas mēraukla. To varu vienmēr piemērot, kad godīgi vēlos ieskatīties savā sirdī, savas rīcības dziļākos motīvos, saņemt atzinību no Dieva, vai arī rājienu, ja tas nepieciešams. Šajā sakarā, esmu piedzīvojis Ebreju vēstules 4:12 “Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis.”.

Pamatojoties uz minēto, spēju saprast un dziļāk novērtēt, cik dārga dāvana ir Bībele, ko Dievs ir saglabājis neskartu un neizmainītu cauri daudziem gadsimtiem, arī tumšajiem viduslaikiem! Pravieši Bībelē brīdina, ka pienāks laiks pasaules vēsturē, kad uz zemes būs garīgais bads pēc Dieva Vārda (Amosa 8:11,12). Tāpēc, steigsimies izmantot Bībeli, kamēr vēl mums ir dzīvības dienas, un kamēr Dievs uz mums vēl spēcīgi runā caur Savu dzīvo vārdu – Bībeli!

(Konstantīns, jurists)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.