Ikrīta svētbrīži

Katru decembra rītu plkst. 6.30, uzsākot dienas gaitas, Tev ir dota iespēja gūt stiprinājumu un iepriecinājumu Dieva Vārdā, klausoties un piedaloties kāda draudzes locekļa līdzdalītā svētbrīdī raidījumu sērijā “Ikrīta svētbrīži”.  ☀️

“Liec man piedzīvot Tavu žēlastību jau no paša rīta, jo es paļaujos uz Tevi! Rādi man to ceļu, pa kuru man jāiet, jo es paceļu savu dvēseli uz Tevi!”
(Psalmi 143;8)

Uz tikšanos kopīgajā svētbrīdī!

Visi svētbrīži: