Ikrīta svētbrīži

Katru decembra rītu plkst. 6.30, uzsākot dienas gaitas, Tev ir dota iespēja gūt stiprinājumu un iepriecinājumu Dieva Vārdā, klausoties un piedaloties kāda Dieva bērna līdzdalītā svētbrīdī raidījumu sērijā “Ikrīta svētbrīži” 2022. gadā. 

“Tā ir Tā Kunga žēlastība, ka mēs vēl neesam pagalam; Viņa žēlsirdībai vēl nav pienācis gals. Tās ir ik rītu jaunas, un liela ir Tava uzticība.”
(Raudu dziesma 3;22-23)

Uz tikšanos kopīgajā svētbrīdī!

Visi 2022. gada rīta svētbrīži:

Visi 2021. gada svētbrīži: