23. aprīlis

Sabatskolā aplūkosim tēmu: “Celies un staigā! – ticība un dziedināšana”, Mateja evaņģēlija 8. un 9. nodaļa. Svētrunas tēma: “Bezjēdzīgās ciešanas un Dieva labestība”.