Soli Deo Gloria

Soli Deo Gloria (tikai Dievam slava).

Soli Deo gloria, jeb tikai Dievam gods ir pretstatā svēto kultam, kas pastāv lielajās baznīcās. 
Tieši 31. oktobris bija Lutera izraudzīts, lai pretstatītu Dieva Vārdu visu svēto dienas svinībām.

Soli Deo gloria, māca, ka viss gods un pielūgsme pieder tikai Dievam, jo glābšanu īsteno tikai Kristus. Tā ir Dieva dāvana, par ko tikai Viņam pienākas pateicība un gods.

Ko tu domā, kad dzirdi vārdus: Soli Deo gloria?
Dievs ir Devēja un Apdāvinātājs, kam pienākas mūsu pateicība.
Reformātori ticēja, ka cilvēku būtnes, pat augsti godinātie svētie nav cienīgi saņemt godu, jo tas pienākas tikai Dievam.

Tas nozīmē, ka mums nav jāizceļ kādi cilvēki, pat ja tie ir bijuši labi un svēti, un veikuši daudz labu darbu. Gods ir jādod tikai Dievam, kurš bija devis šiem cilvēkiem iespējas par šādiem svētiem tapt un šos labos darbus paveikt. Svētotājam un dāvinātājam pienāks lielāks gods nekā tam, kurš tikai ir izpildītājs.

Vai pateicības izteikšana cilvēkam kaut kādā mērā ir Dievam nepatīkama?
Ne par to ir runa. Atzinība un pateicība ir kristietim piemītoša īpašība. Soli Deo Gloria sevī ietver ko vairāk kā tikai pateicību. Kristus sekotājs par savas dzīves galveno un svarīgāko mērķi paredz Dieva pagodināšanu. 
Kā rakstīts Ps. 115:1 – ne mums, bet Tavam Vārdam, Dievs, lai ir gods.

J. S. Bahs savu nošu lapas apzīmēja ar trīs burtiem: S.D.G. – Soli Deo Gloria. 
Tikai Dievam ir gods, jo tikai Viņš ir paredzējis cilvēka glābšanas plānu, to piepildījis, dod ticību, žēlastību, un labos darbus, caur kuriem tiek pagodināts Devējs.
Šo patiesību reformātori izcēla, tādēļ kā svarīga Sola ir šī – S. D. G.

Kā S. D. G. var atklāties kristieša dzīvē?
Personiskajā dievbijībā, dzīvē, ģimenē, vārdos, darbos, attieksmē. 
Laulības svētums. Attiecības starp cilvēkiem.
Izglītība, kas būtu Dievam par godu. 
Daudz cilvēku izceļ savu izglītību kā savu karjeras sasniegumu, aizmirstot par Dievu, kurš “dara mēmu vai runīgu, redzīgu vai aklu.” 
Tiesību atzīšanā, brīvība paust savu viedokli, dzīvesveidā, kārtībā, disciplīnā.

Vai attiecībās starp cilvēkiem draudzē Soli Deo Gloria atklājas automātiski?
Lai gan glābšana ir no žēlastības un ticībā, ne no darbiem, taču pie attiecībām ir jāpieliek piepūli, lai tās pagodinātu Dievu. Mīlēt savu ienaidnieku prasa piepūli un apzinātu nostāju. Kad domas ir virzītas uz S. D. G., tad draudzē cilvēki meklē kā nepaiet garām šim svarīgam aspektam.

Dažkārt skan aicinājumi reformēt draudzi, jo tā esot novecojusi, maz atbilstoša mūsdienu prasībām. 
Kā tas saskan ar S. D. G.?
Visbiežāk prasība reformēt draudzi saistīta ar mūzikas stila maiņu. Jāatzīst, ka ne vienmēr šie reformētāji var uz savu nošu lapām uzrakstīt burtus “S. D. G.”, kā to bija darījis Bahs. Jebkurām reformām būtu jāsaskan ar Sola Scriptura, Sola Fides, Solo Christo, kā arī šis S. D. G.

Nobeigums:
Tas nozīmē, ka mums ir jādzīvo tā, lai pagodinātu Dievu, “izslēdzot cilvēka sevis pagodināšanu un lepnumu”. Saskaņā ar reformatoriem, mūsu dzīves mērķis ir dzīvot Dieva godam un tikai Dievam. “Tādēļ, vai ēdat vai dzerat, vai ko citu darāt, visu dariet Kungam par godu”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *