Dievkalpojumu laiki

Piektdienās plkst. 18:30
Lekciju cikls “22 vakari Atklāsmes grāmatā”.

Sestdienās plkst. 10:00

Svētais Piemiņas mielasts notiek reizi ceturksnī, parasti ceturkšņa otrajā sestdienā, ja iepriekš netiek izziņots cits datums.