Intervija: Linda

“Bībele ir dzīvības uzturētāja manī, tā ir kā ceļa karte, gudrības avots, instrukcija, lai es – cilvēks – būtu laimīga. Lasot Bībeli, es varu iepazīt Dievu. Vēlos minēt arī dažas rakstu vietas, kuras pašas jau par sevi paskaidro to, kas ir Bībele un kāda var būt tās nozīme jebkura cilvēka dzīvē. Pirmkārt, 119. psalma 105. pantā ir rakstīts: “Tavs Vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem.” Te ir uzrakstīts, kādu labumu cilvēks iegūst, ja viņš dzīvo saskaņā ar Dieva Vārdu. Otrkārt, Jēkaba vēstules 1. nodaļas 5. pantā ir teikts: “Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots.” Bībelei ir īpašs spēks pārveidot manu dzīvi, kā arī uzrādīt grēku, kā sacīts Ebreju vēstules 4. nodaļas 12. pantā: “Jo Dieva Vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis.”

Dieva Vārds ir pilnībā izmainījis manu dzīvi. Piemēram, lietas, kas agrāk patika, zaudējušas nozīmi. Bībelē es iepazīstu Dievu un varu dzīvot pilnīgā paļāvībā, drošībā, uzticot savu dzīvi Dievam. Dievs ir uzticams, un katru dienu es piedzīvoju Dieva žēlastību savā dzīvē. Uzticu Viņam savas problēmas, vajadzības, un Viņš tās vienmēr atrisina vislabākajā veidā! Dieva Gars mani arī mudina darīt labus darbus. Bībele ir kā dārga pērle, kuru es negribu paturēt sev, bet gan dalīt tālāk!”

(Linda, kristīgā bērnudārza “Liesmiņas” vadītāja)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.