Ceļa meklētāji

Draudzē darbojas Ceļa Meklētāju klubs pusaudžiem, regulāri notiek tā nodarbības.
Mūsu kluba mājas lapas adrese: