Solo Christo

Solo Christo (tikai Kristus). Reformatori izcēla, ka glābšana notiek tikai caur Kristu, ka te par vidutāju nav nepieciešams priesteris. 31. oktobrī, kad Luters pie Vitenbergas baznīcas vārtiem piesita savu tēžu lapas, tas tur tika uzsvērts: pie Dieva ikviens var vērsties pa tiešo caur Jēzu Kristu. Ko tu domā, kad dzirdi, ka glābšana ir tikai caur … [Read more…]

Soli Deo Gloria

Soli Deo Gloria (tikai Dievam slava). Soli Deo gloria, jeb tikai Dievam gods ir pretstatā svēto kultam, kas pastāv lielajās baznīcās.  Tieši 31. oktobris bija Lutera izraudzīts, lai pretstatītu Dieva Vārdu visu svēto dienas svinībām. Soli Deo gloria, māca, ka viss gods un pielūgsme pieder tikai Dievam, jo glābšanu īsteno tikai Kristus. Tā ir Dieva … [Read more…]