Sola Fide

Sola Fide (tikai ticība). 31. oktobrī, kad Luters pasludināja savas tēzes pirms 500 gadiem, princips – tikai ticība – tika ļoti augsti izcelts. Tas ir Reformācijas centrā. Ko tu saproti, kad dzirdi šādu teikumu: glābts tikai ticībā? Mēs tiekam glābti no mūsu grēkiem un grēcīguma tikai ticībā Jēzum Kristum.  Mēs nevaram būt glābti paši ar … [Read more…]

Sola Gratia

Sola Gratia (tikai žēlastība). Sola Gratia izslēdz jebkuru nopelnu, kas varētu sniegt personai sasniegt glābšanu.  Sola Gratia nozīmē, ka glābšana ir no Dieva žēlastības un labvēlības bez nopelna no grēcinieka puses.  31. oktobrī, kad Luters pirms 500 gadiem pasludināja savas tēzes, kas izraisīja Reformāciju, ir nepieciešams izcelt, ka: glābšana ir Dieva dāvana Kristus dēļ. Ko … [Read more…]

Solo Christo

Solo Christo (tikai Kristus). Reformatori izcēla, ka glābšana notiek tikai caur Kristu, ka te par vidutāju nav nepieciešams priesteris. 31. oktobrī, kad Luters pie Vitenbergas baznīcas vārtiem piesita savu tēžu lapas, tas tur tika uzsvērts: pie Dieva ikviens var vērsties pa tiešo caur Jēzu Kristu. Ko tu domā, kad dzirdi, ka glābšana ir tikai caur … [Read more…]

Soli Deo Gloria

Soli Deo Gloria (tikai Dievam slava). Soli Deo gloria, jeb tikai Dievam gods ir pretstatā svēto kultam, kas pastāv lielajās baznīcās.  Tieši 31. oktobris bija Lutera izraudzīts, lai pretstatītu Dieva Vārdu visu svēto dienas svinībām. Soli Deo gloria, māca, ka viss gods un pielūgsme pieder tikai Dievam, jo glābšanu īsteno tikai Kristus. Tā ir Dieva … [Read more…]