14. maijs

Svētruna: “Kāda ir tava valstība?” Andris Pešelis.   Bērnu stāstiņu par putniem stāstīja Emīlija. Dziesmas izpildīja koris “Adventus” diriģentes Lindas Rezņikovas vadībā.     Draudzē viesojās ap 25 zviedru, kuri bija ieradušies, lai piedalītos pansionāta Zilaiskalns atklāšanā nākamajā dienā 15. maijā. Viesi tika sirsnīgi uzņemti un viņiem tika sniegts muzikāls koncerts. Tad sekoja Bībeles izpētes, sabatskolas, … [Read more…]

28. maijs

Sabatskolas tēma “Dvēseles elki”, Mateja 18-19. nodaļas. Svētrunas tēma “Kāpēc visi nesasniedz gudrību savas dzīves noslēgumā?” 28. maijā 16.00 ir paredzēts kora “Adventus” koncerts Kauguros.

23. aprīlis

Sabatskolā aplūkosim tēmu: “Celies un staigā! – ticība un dziedināšana”, Mateja evaņģēlija 8. un 9. nodaļa. Svētrunas tēma: “Bezjēdzīgās ciešanas un Dieva labestība”.