Dzimšanas vai kristību diena?

Šis jautājums nav domāts kā pretnostatījums, bet pārdomas par draudzes tradīcijām. Jo abas dienas ir vienlīdz nozīmīgas mūsu dzīvē. Viena kā fiziskā, otra – garīgā dzimšanas diena, kad speram pirmo, pārdomāto soli pa Pestīšanas un Glābšanas ceļu. Mūsu draudzē izveidojusies sirsnīga tradīcija sveikt dzīves gadskārtās – ar ziediem, ar kopīgu, paša gaviļnieka izvēlētu slavināšanas dziesmu Dieva … [Read more…]

Baznīcu nakts

2018.g. 1.jūnijs  – Baznīcu Nakts Laiks Norise Paralēlās norises no 19:00-23:00 19:00 -19:05 Ievadvārdi 1. Grāmatu galds 2. Veselīga uztura degustācijas (līdz 22:00) 3. Veselīga dzīvesveida informācija, iepazīšanās ar “Radīšana&veselība” programmu/materiāliem; iespēja izpildīt dažādus veselīga dzīvesveida testus 4. Bērnu (vecumā līdz 10 g.) nodarbības (līdz 21:00) Radošā darbnīca bērniem, iespēja iepazīt Bībeles stāstu par cilvēku … [Read more…]

Ģimeņu pēcpusdienas

Laipni aicināti piedalīties Ģimeņu pēcpusdienās Rīgas 7. draudzē, Ģimnastikas ielā 43   Pieredzes apmaiņa vecāku starpā, smiekli, ēšana, jauks laiks ar saviem mīļajiem, paralēlas aktivitātes bērniem, kulinārijas klases un kopīgas pusdienas, diskusijas par sekojošām tēmām:   Datums Bērnu tēma Dzīves biedru tēma 15.okt.17. Pl.11:00 – 15:00 Negatīvo emociju kontrole (kurnēšana, dusmas, niķi, histērijas, spīts, nesavaldība) … [Read more…]

Sola Scriptura

Šodien aprit 500 gadi kopš Reformācijas iesākuma 1517. gada 31. oktobrī, kad Luters pasludināja savas 95 tēzes pret atkāpēm no Dieva Vārda. Reformatoru sauklis Sola Scriptura (latīņu valodā “tikai Raksti”) ikvienu aicināja pieņemt Bībeli par savas dzīves mērauklu, pakļauties Dieva Vārdam kā absolūtajai Dieva autoritātei augstāk pār baznīcu, garīdznieku, koncilu vai zinātnieku autoritāti. Ko nozīmē … [Read more…]

Sola Fide

Sola Fide (tikai ticība). 31. oktobrī, kad Luters pasludināja savas tēzes pirms 500 gadiem, princips – tikai ticība – tika ļoti augsti izcelts. Tas ir Reformācijas centrā. Ko tu saproti, kad dzirdi šādu teikumu: glābts tikai ticībā? Mēs tiekam glābti no mūsu grēkiem un grēcīguma tikai ticībā Jēzum Kristum.  Mēs nevaram būt glābti paši ar … [Read more…]

Sola Gratia

Sola Gratia (tikai žēlastība). Sola Gratia izslēdz jebkuru nopelnu, kas varētu sniegt personai sasniegt glābšanu.  Sola Gratia nozīmē, ka glābšana ir no Dieva žēlastības un labvēlības bez nopelna no grēcinieka puses.  31. oktobrī, kad Luters pirms 500 gadiem pasludināja savas tēzes, kas izraisīja Reformāciju, ir nepieciešams izcelt, ka: glābšana ir Dieva dāvana Kristus dēļ. Ko … [Read more…]

Solo Christo

Solo Christo (tikai Kristus). Reformatori izcēla, ka glābšana notiek tikai caur Kristu, ka te par vidutāju nav nepieciešams priesteris. 31. oktobrī, kad Luters pie Vitenbergas baznīcas vārtiem piesita savu tēžu lapas, tas tur tika uzsvērts: pie Dieva ikviens var vērsties pa tiešo caur Jēzu Kristu. Ko tu domā, kad dzirdi, ka glābšana ir tikai caur … [Read more…]

Soli Deo Gloria

Soli Deo Gloria (tikai Dievam slava). Soli Deo gloria, jeb tikai Dievam gods ir pretstatā svēto kultam, kas pastāv lielajās baznīcās.  Tieši 31. oktobris bija Lutera izraudzīts, lai pretstatītu Dieva Vārdu visu svēto dienas svinībām. Soli Deo gloria, māca, ka viss gods un pielūgsme pieder tikai Dievam, jo glābšanu īsteno tikai Kristus. Tā ir Dieva … [Read more…]