Dievkalpojumi

Piektdienās plkst. 18:30

Pētām Adventistu doktrīnas “Septītas Adventisti tic”

Sestdienās plkst. 10:00.

Bībeles izpēte (sabatskola) pieaugušajiem un bērniem.

Uzruna (svētruna).

Svētais Piemiņas mielasts notiek reizi ceturksnī, parasti ceturkšņa otrajā sestdienā, ja iepriekš netiek izziņots cits datums.

p1160419