14. maijs

Svētruna:

“Kāda ir tava valstība?” Andris Pešelis.

 

Bērnu stāstiņu par putniem stāstīja Emīlija.

P1160358 P1160357 P1160328 P1160324 P1160321 P1160340 P1160352 P1160353

Dziesmas izpildīja koris “Adventus” diriģentes Lindas Rezņikovas vadībā.

P1160369 P1160409 P1160402 P1160415 P1160416 P1160419 P1160423 P1160440 P1160439    P1160441 P1160444

Draudzē viesojās ap 25 zviedru, kuri bija ieradušies, lai piedalītos pansionāta Zilaiskalns atklāšanā nākamajā dienā 15. maijā. Viesi tika sirsnīgi uzņemti un viņiem tika sniegts muzikāls koncerts.

P1160381 P1160389 P1160391 P1160411

Tad sekoja Bībeles izpētes, sabatskolas, tēma: “Jūdu un pagānu Kungs”, Mateja 14.-15. nodaļa.

Zviedru viesiem bija izdevība piedalīties sabatskolas nodarbībā, kur draudze tika sadalīta trīs grupās, bet zviedriem bija pašiem sava grupa, kuru vadīja adventistu draudzes vecākā no Orebro pilsētas zviedru valodā. Lielākajai daļai no viesiem šī bija pirmā saskarsme ar Bībeles skolu.

P1160474 P1160471

P1160464 P1160457

Arī pārējie draudzes locekļi un viesi aktīvi piedalījās Bībeles izpētē, kuru vadīja Elīza Gulbe.

P1160477 P1160473 P1160472 P1160470 P1160467 P1160465 P1160463 P1160460

Sapulce noslēdzās draudzīgā gaisotnē.

P1160426

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *